Menu
home
>>
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิค-19 ของบุคลากรด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภูมิภาค
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายธีระเดช คำเลี้ยง นายช่างโยธาอาวุโสแขวงทางหลวงชนบทพังงา
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิค-19 ของบุคลากรด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภูมิภาค
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
Scroll Up Skip to content