Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการคุมเข้มเฝ้าระวัง และป้องกันไวรัส COVlD -19
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการคุมเข้มเฝ้าระวัง และป้องกันไวรัส COVlD -19
สำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงาน และผู้มาติดต่อราชการ จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาด นั่งห่าง ล้างมือ ตามจุดต่างๆ และลดความหนาแน่นในพื้นที่ทำงาน กำซับให้พนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาก่อนเริ่มงานทุกวัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด 19 ณ แขวงทางหลวงชนบทพังงา
Scroll Up Skip to content