Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ดำเนินการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง

สาย พง.1005 แยก ทล.4 – บ้านบางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ช่วง กม. ที่ 9+429 LT.

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

Scroll Up Skip to content