Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการตัดหญ้า

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ดำเนินการตัดหญ้า พร้อมปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนสองข้างทาง

สาย พง.4011 แยก ทล.4090 – น้ำตกแสงทอง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้เส้นทาง

Scroll Up Skip to content