Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต-2 และ ต-14)

สาย พง.4003 แยก ทล.4240 – บ้านปลายห้าง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

Scroll Up Skip to content